Company Secretary

 

Mr. Resham Neupane

Sadhana Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

Haramtari-6, Gorkha
Phone: 064 420503
Mobile: 9802846700
Email: resham.sadhana@gmail.com